Absolwenci zobowiązani są do przestrzegania Wytycznych, dotyczących egzaminu maturalnego, które ogłoszone są na stronie CKE, MEN, GIS.