Informacja ta dotyczy wszystkich egzaminów. Zdający winni zgłosić się na pół godziny przed egzaminem i posiadać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

 


 

EGZAMIN MATURALNY

 

EGZAMINY PISEMNE

Harmonogram pisemnego egzaminu maturalnego w terminie głównym ogłoszony jest na stronie CKE i OKE Poznań.

Egzaminy pisemne rozpoczynają się o godz. 9:00 i 14:00

Absolwenci zgłaszają się  na egzamin o godz. 8:30 lub 13:30 z dowodem tożsamości i przyborami i materiałami pomocniczymi ogłoszonymi w komunikacie dyrektora CKE.

 
HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO - SESJA WIOSENNA 2020
 
Egzaminy pisemne odbywają się w terminach ogłoszonych komunikatem dyrektora CKE.
 
 

 


 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:


Na egzamin należy się stawić najpóźniej na pół godziny przed czasem jego rozpoczęcia i posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem oraz przybory zgodne z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Okręgowej.