Informacja ta dotyczy wszystkich egzaminów. Zdający winni zgłosić się na pół godziny przed egzaminem i posiadać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

 


 

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY:

  

PISEMNY/PRAKTYCZNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (SESJA CZERWIEC - LIPIEC 2018):

 

 

Wszystkie egzaminy odbywają się w nowym pawilonie szkolnym

Należy przybyć pół godziny przed egzaminem, z dowodem osobistym.

Informacje o przyborach i materiałach pomocniczych:

Część pisemna:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2018_Komunikat%20o%20przyborach%20ZAW%20pis-I-II_2018.pdf

Część praktyczna:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2018_Komunikat%20o%20przyborach%20egz%20zaw%20prakt%20I-II_2018.pdf