Informacja ta dotyczy wszystkich egzaminów. Zdający winni zgłosić się na pół godziny przed egzaminem i posiadać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

 


 

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY:

  

PISEMNY/PRAKTYCZNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (SESJA STYCZEŃ - LUTY 2019):

Etap praktyczny: 9 stycznia 2019 r.: R-09 - godz. 9.00; R-16, R-22, R-11 i T-15 - godz. 13.00.
Etap pisemny: 10 stycznia 2019 r.: R-09 - godz. 10.00; R-11 - godz. 14.00.

Na egzaminy należy się zgłosić najpóźniej pół godziny przed egzaminem i mieć przy sobie dowód osobisty albo inny dokument ze zdjęciem i nr PESEL.

Przybory na egzamin pisemny:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat_o_przyborach_ZAW_NOWY_pis-I-II_2019.pdf

Przybory na egzamin praktyczny

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat_o_przyborach_egz_zaw_NOWY_prakt%20I-II_2019.pdf