Informacja ta dotyczy wszystkich egzaminów. Zdający winni zgłosić się na pół godziny przed egzaminem i posiadać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

 

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2024

 

 Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego

 

Komunikaty CKE dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w czasie egzaminów zawodowych pisemnych oraz praktycznych:

 

- część pisemna - pomoce dydaktyczne

- część praktyczna - pomoce dydaktyczneEgzaminy maturalne ze wszystkich zadeklarowanych przedmiotów będą odbywały się w pawilonie szkolnym na I piętrze.

Absolwenci zobowiązani są:
- do zgłoszenia się na każdy egzamin punktualnie zgodnie z ogłoszonym harmonogramem;
- do korzystania tylko z przyborów wymienionych w komunikacie Dyrektora CKE. Przybory na dany egzamin przynosimy w przezroczystych koszulkach foliowych.
- do posiadania dowodu tożsamości w celu okazania komisji nadzorującej.
- do korzystania na egzaminie z każdego przedmiotu z długopisu z czarnym tuszem.

Absolwenci chodzą do sal o godz. 8:30 i 13:30. Oprócz przyborów wymienionych w komunikacie Dyrektora CKE mogą wnieść na salę małą butelkę wody – mniej niż 1 litr (obowiązuje zakaz stawiania jej na stoliku). Absolwenci zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów 2023.

Absolwenci zobowiązani są również do zapoznania się z Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązującą w roku szkolnym 2022/2023.

Linki na stronie OKE Poznań do:
- Terminy przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnych w 2022 roku
- Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2022 r.
- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022
- Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 kwietnia 2022 r. o wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów przeprowadzanych w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 r.