Informacja ta dotyczy wszystkich egzaminów. Zdający winni zgłosić się na pół godziny przed egzaminem i posiadać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

 


 

EGZAMIN MATURALNY

 

EGZAMINY PISEMNE

Harmonogram pisemnego egzaminu maturalnego w terminie głównym ogłoszony jest na stronie CKE i OKE Poznań.

Egzaminy pisemne rozpoczynają się o godz. 9:00 i 14:00

Absolwenci zgłaszają się  na egzamin o godz. 8:30 lub 13:30 z dowodem tożsamości i przyborami i materiałami pomocniczymi ogłoszonymi w komunikacie dyrektora CKE z dnia 6 sierpnia 2019 r.

 

EGZAMINY USTNE

Ustne egzaminy maturalne odbywają się w następujących terminach:

Egzaminy ustne z języka polskiego rozpoczynają się o godzinie 9:00

Egzaminy ustne z języków obcych nowożytnych rozpoczynają się o godz. 8:00

Listy zdających wywieszone są na tablicy informacyjnej w szkole.
 
 
SZKOLNY HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO - SESJA WIOSENNA 2020
 
Egzaminy pisemne odbywają się w terminach ogłoszonych komunikatem dyrektora CKE z dnia 6 sierpnia 2019
 
Egzaminy ustne odbywają się od 07 do 22 maja 2020 język polski i od 04 do 22 maja 2020 języki obce nowożytne
 
Harmonogram ZSR Grabonóg- egzaminy ustne
 
Język polski
 
11.05.2020 - Technikum TR/TW
12.05.2020 - Liceum ogólnokształcące, absolwenci LO
14.05.2020 - Technikum TAK/TŻiUG
18.05.2020 - Technikum TR/TW, TAK/TŻiUG, absolwenci Technikum
 
Język angielski
 
13.05.2020- Liceum ogólnokształcące, absolwenci LO i Technikum
15.05.2020- Technikum TR/TW, absolwenci technikum
19.05.2020- Technikum TAK/TŻiUG
 
Język niemiecki
 
07.05.2020 –Technikum TAK/TŻiUG, TR/TW

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:


Na egzamin należy się stawić najpóźniej na pół godziny przed czasem jego rozpoczęcia i posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem oraz przybory zgodne z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Okręgowej.


•    Część pisemna -         
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat%20o%20przyborach%20egz%20zaw%20NOWY%20pis-I-II_2020.pdf
•    Część praktyczna –
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat%20o%20przyborach%20egz%20zaw%20NOWY%20prakt%20I-II_2020.pdf