Informacja ta dotyczy wszystkich egzaminów. Zdający winni zgłosić się na pół godziny przed egzaminem i posiadać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

 


 

EGZAMIN MATURALNY

 

EGZAMINY PISEMNE

Harmonogram pisemnego egzaminu maturalnego w terminie głównym ogłoszony jest na stronie CKE i OKE Poznań.

Egzaminy pisemne rozpoczynają się o godz. 9:00 i 14:00

Absolwenci zgłaszają się  na egzamin o godz. 8:30 lub 13:30 z dowodem tożsamości i przyborami i materiałami pomocniczymi ogłoszonymi w komunikacie dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2018 r.

 

EGZAMINY USTNE

Ustne egzaminy maturalne odbywają się w następujących terminach:

1. Język polski – Nowa Formuła
16.05.2019 r .- technikum , liceum ogólnokształcące
15.05.2019 r.- technikum , liceum ogólnokształcące
09.05.2019 r.- liceum ogólnokształcące

2. Język polski- Stara Formuła
16.05.2019 r.- liceum ogólnokształcące

3. Język angielski
20.05.2019 r.- technikum
17.05.2019 r.- liceum ogólnokształcące
14.05.2019 r.- technikum

4. Język niemiecki
13.05.2019 r.- technikum , liceum ogólnokształcące

Egzaminy ustne z języka polskiego rozpoczynają się o godzinie 9:00

Egzaminy ustne z języków obcych nowożytnych rozpoczynają się o godz. 8:00

Listy zdających wywieszone są na tablicy informacyjnej w szkole.
 

 

PISEMNY/PRAKTYCZNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (SESJA STYCZEŃ - LUTY 2019):

Etap praktyczny: 9 stycznia 2019 r.: R-09 - godz. 9.00; R-16, R-22, R-11 i T-15 - godz. 13.00.

Etap pisemny: 10 stycznia 2019 r.: R-09 - godz. 10.00; R-11 - godz. 14.00.

Na egzaminy należy się zgłosić najpóźniej pół godziny przed egzaminem i mieć przy sobie dowód osobisty albo inny dokument ze zdjęciem i nr PESEL.

Przybory na egzamin pisemny:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat_o_przyborach_ZAW_NOWY_pis-I-II_2019.pdf

Przybory na egzamin praktyczny

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat_o_przyborach_egz_zaw_NOWY_prakt%20I-II_2019.pdf