Informacja ta dotyczy wszystkich egzaminów. Zdający winni zgłosić się na pół godziny przed egzaminem i posiadać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

 


 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2022:

HARMONOGRAM EGZAMINÓW STYCZEŃ 2022
 
 
 
 

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021.

 

Harmonogram egzaminu maturalnego:

 

Wybrane informacje dla uczniów i absolwentów:

 

Komunikat o przyborach:

 

 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021”: