SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY


 

Technika kształcące w zawodzie:

 

 • Technik architektury krajobrazu z innowacją pedagogiczną "Aranżacja wnętrz"
 • Technik rolnik z innowacją pedagogiczną "Agrotronika w rolnictwie"
 • Technik weterynarii z innowacją pedagogiczną "Podstawy behawioryzmu"
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją pedagogiczną "Monoporcje"
 • Technik procesów drukowania
 • Technik analityk

 

Liceum ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną:

 • Bezpieczeństwo publiczne i działania policji (klasa policyjna)
 • Kosmetologia
 • Pielęgniarstwo

 

Szkoła Branżowa I Stopnia:

 • wielozawodowa

 


SZKOŁY DLA DOROSŁYCH


 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

 

Szkoły policealne:

 • Florysta
 • Technik masażysta
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik usług fryzjerskich
 • Opiekun osoby starszej

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • Florysta
 • Kelner
 • Rolnik
 • Technik rolnik
 • Technik mechanizacji rolnictwa
 • Technik rachunkowości
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik usług fryzjerskich

 

We wszystkich szkołach dla dorosłych prowadzimy nauczanie metodą e-learningu (przez Internet) z zastosowaniem platformy edukacyjnej moodle.