SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY


 

Technika kształcące w zawodzie:

 

 • Technik architektury krajobrazu z innowacją pedagogiczną "Konsultant ślubny (Wedding planner)"
 • Technik rolnik z innowacją pedagogiczną "Odnawialne źródła energii"
 • Technik weterynarii z innowacją pedagogiczną "Podstawy behawioryzmu zwierzęcego"
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją pedagogiczną "Kulinaria włoskie"
 • Technik ekonomista z innowacją pedagogiczną "Menager służby zdrowia"
 • Technik inżynierii środowiska i melioracji
 • Technik procesów drukowania
 • Kelner

 

Liceum ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną:

 • Bezpieczeństwo publiczne i działania policji

 

Szkoła Branżowa I Stopnia:

 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kierowca-mechanik
 • rolnik
 • ogrodnik
 • cukiernik
 • piekarz
 • kucharz
 • rzeźnik

 


SZKOŁY DLA DOROSŁYCH


 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

 

Szkoły policealne:

 • Florysta
 • Technik masażysta
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik usług fryzjerskich
 • Opiekun osoby starszej

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • Florysta
 • Kelner
 • Rolnik
 • Technik rolnik
 • Technik mechanizacji rolnictwa
 • Technik rachunkowości
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik usług fryzjerskich

 

Kursy kwalifikacyjne wyodrębnione:

 • Prowadzenie produkcji rolniczej – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik rolnik
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik rolnik
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Prowadzenie rachunkowości – kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości

 

We wszystkich szkołach dla dorosłych prowadzimy nauczanie metodą e-learningu (przez Internet) z zastosowaniem platformy edukacyjnej moodle.