SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY


 

Technika kształcące w zawodach:

 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik weterynarii
 • Technik rolnik
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik inżynierii środowiska i melioracji

Liceum ogólnokształcące:

 • bezpieczeństwo publiczne działania policji (innowacja pedagogiczna)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie:

 • kierowca-mechanik

 


 SZKOŁY DLA DOROSŁYCH


 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Szkoły policealne:

 • Florysta
 • Technik usług kosmetycznych
 • Opiekun osoby starszej

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • Kelner
 • Florysta
 • Rolnik
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik rolnik
 • Technik mechanizacji rolnictwa
 • Technik rachunkowości
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kursy kwalifikacyjne wyodrębnione:

 • Prowadzenie produkcji rolniczej – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik rolnik
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik rolnik
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Prowadzenie rachunkowości – kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości