W dniu 25 sierpnia 2021 r. (środa) o godzinie 8.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z języka polskiego (część pisemna i część ustna).

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z wszystkich przedmiotów przeprowadzana jest 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 9.00.

30 lipca.2021 (piątek), odbył się drugi z trzech zaplanowanych turniejów IV Edycji Małej Ligi Dzikich Drużyn w piłkę nożną pod hasłem:  „Bezpieczne wakacje”.

Przedstawiamy wyniki rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu.

Przedstawiamy listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu.