W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 uprzejmie informujemy, że:

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu pod patronatem Powiatu Gostyńskiego organizuje konkurs artystyczny pt.: „Moja Ojczyzna 100 lat po odzyskaniu niepodległości”. Konkurs ten wpisany jest w program Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej i 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego na terenie Powiatu Gostyńskiego. Serdecznie zapraszamy uczniów Szkół z Powiatu Gostyńskiego do udziału w tym przedsięwzięciu.

Uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu podczas zajęć z florystyki poznali technikę skrętoległego układania bukietów. Wykorzystali rośliny występujące naturalnie w naszym otoczeniu, ponieważ styl bukietu boho wymaga dużej ilości różnorodnej zieleni.

Kadeci klasy II Liceum Ogólnokształcącego ZSR Grabonóg uczestniczyli w obozie szkoleniowym, zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. W programie obozu ujęte są zawsze elementy szkolenia z zakresu daktyloskopii, ćwiczenie musztry, odbywa się także krótka pogadanka prewencyjna oraz sprawdzające wytrzymałość ćwiczenia fizyczne.

Zwiedzanie Muzeum bł. Edmunda Bojanowskiego, gra terenowa w podworskim parku (należącym obecnie do Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu) oraz wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych – tak wyglądała tegoroczna edycja Gostyńskiej Nocy Muzeów w naszej szkole.