Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu ma bogate tradycje sportowe oraz wiele sukcesów na arenie sportowej powiatu, województwa i kraju.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów dążymy do wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych.

Doświadczona kadra nauczycieli wychowania fizycznego z uprawnieniami trenerskimi i instruktorskimi w różnych dyscyplinach sportu, jak również współpraca z ULKS Grabonóg, jest gwarantem rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów.

W ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych młodzież ma możliwość doskonalenia umiejętności pływackich na basenie, rozwijania umiejętności łyżwiarskich podczas zajęć na lodowisku oraz uczestniczyć w zajęciach na kręgielni.

W szkole działają sekcje:

  • piłki nożnej,
  • piłki siatkowej,
  • piłki koszykowej,
  • piłki ręcznej,
  • tenisa stołowego
  • lekkiej atletyki.

Celem szkolenia sportowego jest udział uczniów w zawodach i rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe (Szkolny Związek Sportowy oraz Ludowe Zespoły Sportowe).

Baza sportowa szkoły stale się poprawia. W sierpniu 2016 roku dokonano modernizacji nawierzchni podłogi w hali sportowej - parkiet zastąpiono nowoczesną nawierzchnią elastyczną.

W listopadzie 2016 roku oddano do użytku nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe. Boisko o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 44 x 24, przystosowane jest do uprawiania różnych dyscyplin sportowych: piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykówka oraz tenis ziemny.

W budynku głównym hali sportowej znajdują się także dodatkowe sale do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, są to salki: do gimnastyki, tenisa stołowego oraz siłownia.

Na terenie szkoły znajduje się Internat, co pozwala na organizowanie tutaj obozów sportowych.