Informacja dla osób, które nie pamiętają lub zgubiły dane logowania potrzebne do sprawdzenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu zatrudni nauczyciela biologii. Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZSR Grabonóg.

Z powodu wprowadzonego stanu epidemii, mając na uwadze dobro i zdrowie uczestników, zmuszeni jesteśmy odwołać 37. Ogólnopolski Bieg Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

 

Ważna informacja dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, którzy przystępowali do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w styczniu 2020 r.