EDJ - międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

11 września uczniowie klas rolniczych wybrali się na targi rolnicze AGRO SHOW Bednary. Podczas wystawy uczniowie uczestniczyli w prezentacjach najnowszych maszyn i urządzeń rolniczych, a także mieli możliwość zapoznania się z aktualną ofertą producentów z branży rolniczej.

Uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu gościli w siedzibie Nadleśnictwa Piaski, gdzie zwiedzili „Izbę leśną” oraz pobliskie arboretum.

W pierwszą niedzielę tegorocznej jesieni słuchaczki Florystyki wzięły udział w Jesiennej Gali Florystycznej organizowanej przez Wielkopolską Gildię Rolno-Ogrodniczą SA. Na scenie WGRO wystąpili floryści: Mariola Miklaszewska i Tomasz Max Kuczyński.

20 września 2023 roku uczniowie uczący się w Technikum kształcącym zawodzie technik analityk udali się na Politechnikę Poznańską na warsztaty z chemii organicznej, technologii organicznej, analizy ilościowej i jakościowej.