W dniu 21 marca  nastąpiło ogłoszenie wyników XVII Powiatowego Konkursu Literacko-Plastyczno- Fotograficznego Dialog z rzeczywistością. W tegorocznym konkursie udział wzięli uczniowie z piętnastu szkół naszego powiatu - łącznie 52 osoby. Uczestnicy rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa: klasy 1-3, 4-6, 7-8 oraz  w kategorii: szkoła ponadpodstawowa.

27 marca b r. uczniowie ZSR w Grabonogu wzięli udział w szkolnym etapie XXX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK. Olimpiada ma na celu wyksztalcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeb dbania o własne zdrowie, promocję nawyków zdrowego odżywiania, ruchu i higieny oraz dbania o środowisko naturalne.

W poniedziałek uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych mieli przyjemność uczestniczyć w spektaklu teatralnym pt. Pomoc domowa. Wspomniany spektakl obejrzeli w Tatarze Komedia we Wrocławiu.