Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu zaprasza obecnych i byłych pracowników szkoły do wzięcia udziału w integracyjnym wyjeździe do Rogalina.

W dniach od 19 sierpnie do 2 września 2017 r. w niemieckim ośrodku doskonalenia i kształcenia zawodowego dla rolników: DEULA Nienburg, odbyło się szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu: 2015-1-PL01-KA 102-015427 „Stosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w działalności produkcyjno-usługowej warunkiem rozwoju obszarów wiejskich w Europie”.

Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkół Rolniczych zaprasza na spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych, które odbędzie się 13 września 2017 roku o godz. 18:00 w Auli (Główny Budynek, I piętro).

W tym roku nietypowo, bo dopiero 4 września, uczniowie szkół w całej Polsce usłyszeli pierwszy dzwonek Roku Szkolnego 2017/2018. Nie inaczej było w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu.

W minione już wakacje w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu, dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Gostyńskiego, dokonano remontów, które wpłyną na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa społeczności szkolnej.