Kierownictwo Zespołu Szkół Rolniczych


 

 

Bożena Ryczkowska - Dyrektor

Ewa Bayer - Wicedyrektor

Ewa Rymarczyk - Kierownik Szkolenia Praktycznego

Agnieszka Sadzka - Kierownik Internatu

 


 Nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych 2016/2017


 

Baran Aldona

Baran Gabriela

Bartkowiak Krescencja

Bayer Ewa

Boczarska-Sewiło Beata

Bogusz Krzysztof

Czupryńska-Ostrowska Monika

Furman Marcin

Horała Eugeniusz

Janicka Monika

Jańczak Patrycja

Jasik Marcin

Kasperek Magdalena

Kaźmierczak Barbara

Klimański Zbigniew

Kłopocka Maria

Kołacki Aleksander

Koncewicz Karolina

Korytna Romana

Kubiak Ewa

Kuflińska Anna

Kulig Michał

Kuźnia Alicja

Łagódka Agnieszka

Maciejak Andrzej

Nowaczyk Edyta

Ogrodnik Paweł

Paul-Sikora Maria

Porzucek Alicja

Ptak Zbigniew

Ryczkowska Bożena

Rymarczyk Ewa

Sadzka Agnieszka

Sroka Anna

Szumińska Kamila

Szymankiewicz Karina

Szymańska Lidia

Tomaszewska Lidia

Twardowska Izabela

Twardy Rafał

Wawrzyniak Magdalena

Wyzujak Elżbieta

Zielińska Angelika

Zielińska Anna

Ziemski Mirosław