21 września 2017 r. w salce odczytowej gostyńskiej biblioteki odbyła się prelekcja Małgorzaty Nawrockiej-Żarneckiej: „Gostynianka w Czarnobylu”, w której udział wzięły m.in. uczennice klasy I Liceum Ogólnokształcącego ZSR Grabonóg.

Uczniowie klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik wzięli udział w corocznej imprezie - „Dniach Kukurydzy”.

Grupa uczniów z Gimnazjum w Żytowiecku, wchodzącego obecnie w skład Szkoły Podstawowej im. gen. Dywizji Stefana “Grota” Roweckiego, odwiedziła Zespół Szkól Rolniczych w Grabonogu.

Uczennice klasy 2 TR/TW sprawdziły swoją wytrzymałość i umiejętności podczas zajęć wyjazdowych – zorganizowanych w ramach wychowania fizycznego - w Parku Linowym "TARZAN" w Lesznie .

12 września 2017 r. uczniowie klas: 3 LO, 4 TW/TAK, 4 TR/TŻ wraz z opiekunami udali się do Poznania, by w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej uczestniczyć w jedenastej edycji Poznańskiego Salonu Maturzystów.