OŚWIADCZENIE O DOCHODACH - INFORMACJE

Wszyscy uprawnieni do korzystania z ZFŚS zobowiązani są do składania zaświadczeń o dochodach w Sekretariacie ZSR Grabonóg raz w roku:

- do 31 styczniaZASIŁEK ZDROWOTNY - INFORMACJE

Występując z wnioskiem o przyznanie zasiłku zdrowotnego konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

1. Wniosek o przyznanie zasiłku zdrowotnego.

2. Zaświadczenie lekarskie.

3. Oświadczenie o dochodach w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie.

4. Faktury potwierdzające zakup leków

 

Wszystkie dokumenty dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej ZSR Grabonóg (zakładka: ZFŚS).