Kuratorium oświaty w Poznaniu zorganizowało webinarium dla dyrektorów szkół i placówek województwa wielkopolskiego oraz narady w delegaturach. Jedna z narad odbyła się w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu.

Dyrekcja ZSR Grabonóg zaprasza rodziców uczniów klas pierwszych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 września 2020 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Sali Gimnastycznej ZSR.

Jak co roku, przez cały wrzesień w Bibliotece ZSR Grabonóg odbywać się będzie Kiermasz Używanych Podręczników.

Poprawkowa część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym ze wszystkich przedmiotów przeprowadzana jest 8 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 14.00.

Inaczej niż poprzednimi laty rozpoczęliśmy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu nowy Rok Szkolny. W uroczystości, w tzw. reżimie sanitarnym, wzięli udział zaproszeni goście, pracownicy szkoły oraz uczniowie klas pierwszych.