W Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu odbył się „kurs na operatora prasy wysokiego stopnia zgniotu”. Szkolenie obejmowało teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi prasy wysokiego stopnia zgniotu.

W Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu odbył się „Kurs na operatora kombajnu zbożowego”, którego celem było przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych oraz do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

W piątek pożegnaliśmy Rok Szkolny 2022/2023. Podczas uroczystości głos zabrali Dyrektor ZSR Grabonóg – Agnieszka Sadzka oraz Wicestarosta Powiatu Gostyńskiego – Janusz Sikora.

„Bezpieczne Wakacje” - pod taką nazwą przebiegał piknik zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Gostyniu wspólnie ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miejskim w Gostyniu oraz Ochotniczym Hufcem Pracy w Gostyniu.

W przedostatnią środę roku szkolnego, klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik analityk, w ramach zajęć praktycznych odwiedziły firmę Martin Bauer Polska Sp. z o.o. w Witaszyczkach.