W imieniu wszystkich uczniów i nauczycieli ZSR Grabonóg pragniemy podziękować absolwentom, którzy w zmaganiach sportowych dumnie i z sukcesami reprezentowali naszą szkołę.

Informujemy, że istnieje możliwość osobistego odbioru świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie florysta, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik weterynarz oraz potwierdzenia wyniku negatywnego z egzaminu zawodowego.

Natalia Jakubowska i Anna Śleboda wzięły udział w Mistrzostwach Polski Online federacji EMA&WAMT. Dziewczyny występujące w barwach ZSR Grabonóg „rozgromiły” konkurencję zdobywając kilka tytułów mistrzowskich oraz Grand Prix.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.