Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że: Egzamin maturalny w sesji „poprawkowej” przeprowadzany jest tylko z przedmiotów obowiązkowych. Egzaminy „poprawkowe” przeprowadzone będą w następujących terminach:

Informujemy, że lista uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych zostanie wywieszona 11 lipca 2018 roku w Budynku Głównym ZSR Grabonóg o godz. 10.00, natomiast lista przyjętych 20 lipca 2018 r. o godz. 13.00.

Uwaga kadeci klasy pierwszej Liceum ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną bezpieczeństwo publiczne działania policji (2018/2019)! W związku z koniecznością zakupu munduru ćwiczebnego należy podać jego wymiary.

Informacja dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnego 2018/2019: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii. W związku z tym, iż w programie nauczania realizowana jest nauka jazdy ciągnikiem rolniczym, uczniowie zobowiązani są do przedłożenia w Sekretariacie Szkoły do dnia 1 września 2018 roku zaświadczenia z numerem PKK, które wydawane są przez Wydziały Komunikacji starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zameldowania.

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi tak wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas – WAKACJE. Będzie to czas zabawy i nowych przeżyć. Korzystając z czasu wolnego nie zapominajcie jednak o Waszym bezpieczeństwie. Każdy z Was musi zwracać uwagę na różne zagrożenia podczas wakacyjnego wypoczynku, aby po jego zakończeniu pozostały tylko dobre wspomnienia.