Uczyć można się nie tylko podczas lekcji. Wiedzę można zdobywać i utrwalać również podczas wycieczek, a także przerw, spacerując korytarzem lub wchodząc po schodach.

W dniu 18 października 2016 roku uczniowie klasy III i IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu na zaproszenie Dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - dr hab. Tomasza Kosiady uczestniczyli w Dniu Ogrodnika i Architekta Krajobrazu.

Uroczystości związane z tegorocznym Dniem Edukacji Narodowej obchodziliśmy w Zespole Szkół Rolniczych w czwartek 13 października 2016 roku.

W Czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu miał miejsce wykład Marcina Jopkiewicza: „Megatrendy w gospodarce, zasobach i środowisku. Od perspektywy światowej do lokalnej”. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy I Technikum kształcąca w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Branża rolnicza to nie tylko producenci rolni. To także tysiące doradców, mechaników, przedstawicieli handlowych czy żywieniowców.