Układ okresowy pierwiastków chemicznych jest jednym z najważniejszych osiągnięć nauki. Z tego też względu w ramach zajęć z chemii ogłaszamy konkurs na najbardziej Oryginalny Układ Okresowy.

Większość uczniów i nauczycieli pracuje zdalnie, ale nie znaczy to, że w szkole nic się nie dzieje. Realizowana jest nauka pracy i eksploatacji agregatów maszynowych.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Jeśli nie boisz się wyzwań i chcesz sprawdzić swoją wiedzę weź udział w szkolnym konkursie, nic nie tracisz.