Rok 2021 jest Rokiem bł. Edmunda Bojanowskiego, urodzonego w Grabonogu społecznika, wielkiego syna Ziemi Gostyńskiej. W listopadzie przypada 150 rocznica jego śmierci.

Uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu na ostatnich zajęciach z innowacji pedagogicznej zmierzyli się ze skrętoległą metodą układania bukietów.

W dniu 14 czerwca 2021 roku zorganizowana została wycieczka do parku w Godurowie. Wyjazd miał charakter zarówno poznawczy, jak i zawodowy.

Nie tylko architekci krajobrazu w ramach zajęć praktycznych buszują w grabonoskim parku. W tym tygodniu w plenerze mogliśmy spotkać naszych żywieniowców.

Otrzęsiny, to stary zwyczaj, panujący w naszym Internacie, to forma integracji poprzez wesołą zabawę, która sprzyja tworzeniu pozytywnych relacji między wychowankami.