Informujemy, że od 3 sierpnia 2022 r. rusza rekrutacja uzupełniająca do klas I na rok szkolny 2022-2023. Wnioski należy wypełnić w systemie elektronicznym i złożyć w sekretariacie szkoły lub podpisany załączyć przez system elektroniczny do 5 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00.

Dzięki inicjatywie Hufca Pracy w Gostyniu 7 lipca uczniowie klasy wielozawodowej Szkoły Branżowej w Grabonogu wybrali się na bezpłatną wycieczkę do Wrocławia.

Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023.