W lewym górnym rogu platformy rekrutacyjnej znajduje się zakładka "Zgłoś kandydaturę", gdzie dostępny jest wniosek o przyjęcie do szkoły.  W pierwszej kolejności należy ten wniosek wypełnić online. Następnie wniosek należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Zachęcamy kandydatów do składania wydruków wniosków rekrutacyjnych osobiście w sekretariatach szkół. Jednocześnie informujemy, że istnieje także możliwość przesyłania dokumentów pocztą elektroniczną.

Delegacje uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w dniu Zakończenia roku szkolnego 2019/2020 złożyły podziękowania Pani Dyrektor Bożenie Ryczkowskiej, która w tym roku żegna się ze społecznością ZSR Grabonóg przechodząc na emeryturę.

W dniu wczorajszym niestety nie zabrzmiał ostatni dzwonek. Nauczanie zdalne zmieniło warunki naszej pracy. Za nami kolejny rok szkolnej edukacji. Niebawem udamy się wszyscy na zasłużony odpoczynek.