Przypominamy, że zgodnie z ustawą o integrowanej ochronie roślin, które obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2014 r.,  każdy producent rolny, który stosuje w praktyce rolniczej produkcję roślinną i wykonuje na własnych polach  zabiegi ochrony roślin powinien uczestniczyć w kursie pt. „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemny”.

Powiat gostyński, Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu oraz Mondi Simet z o.o. z nową propozycją dla przyszłych uczniów szkół ponadpodstawowych – technik procesów drukowania.

Od przyszłego roku szkolnego uczniowie, którzy zainteresowani są kontynuowaniem nauki w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu będą mogli kształcić się w nowym zawodzie. Powiat Gostyński, Zespół Szkół Rolniczych oraz firma Mondi Simet, podpisali porozumienie dotyczące kształcenia - w tzw. systemie dualnym - w zawodzie technik procesów drukowania. To pierwsza taka inicjatywa w naszym regionie!

W pierwszy dzień targów czekał na nas ogrom atrakcji. Uczniowie obejrzeli nowości w branży rolniczej, a także mogli zaczerpnąć wiedzy merytorycznej na konferencjach i prelekcjach.

Inaczej niż poprzednie lata wyglądał tegoroczny szkolny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie było tradycyjnej licytacji.