Początek nowego roku szkolnego to dla uczniów klas pierwszych zawsze czas poznawania realiów nowej szkoły, nauczycieli oraz grona rówieśników w klasie. Integracji zespołu klasowego mają pomóc wspólnie realizowane inicjatywy. W ostatnich dniach korzystając z pięknej pogody klasy I TWa oraz I LO policyjnego wybrali się na rowerową wycieczkę do Cichowa.

Podczas zajęć praktycznych uczniowie klasy 3 Technikum kształcącego w zawodzie technik analityk tworzyli prawdziwe srebro!

Spotkanie organizacyjne dla słuchaczy KKZ w zawodzie rolnik - kwalifikacja ROL.04 prowadzenie produkcji rolniczej, odbędzie się 23 września br. o godzinie 9.00 w Nowym Pawilonie ZSR Grabonóg.

Uczniowie klasy pierwszej Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu odwiedzili ogród dworski w Godurowie. Godurowski ogród jest pięknym przykładem mikroskopijnej cząstki przyrody, dziełem sztuki, natury i twórczości człowieka.

Uczestniczki KKZ Florysta podczas minionych zajęć przygotowały kwiatowe kompozycje na samochód weselny oraz okolicznościowe flower boxy.