Jak co roku, przez cały wrzesień w Bibliotece ZSR Grabonóg odbywać się będzie Kiermasz Używanych Podręczników.

Poprawkowa część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym ze wszystkich przedmiotów przeprowadzana jest 8 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 14.00.

Inaczej niż poprzednimi laty rozpoczęliśmy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu nowy Rok Szkolny. W uroczystości, w tzw. reżimie sanitarnym, wzięli udział zaproszeni goście, pracownicy szkoły oraz uczniowie klas pierwszych.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 odbedzie się we wtorek 1 września 2020 r. o godz. 9:00. Szczegóły w artykule.

Wszelkie informacje dotyczące procedur obowiązujących na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu publikowane będą w nowej zakładce COVID (menu: lewa strona).