Od kilku lat wychowankowie Internatu Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu wraz z opiekunami pomagają zwierzętom w Schronisku w Dalabuszkach.

W poniedziałek 12 września 2016 r. wychowankowie Internatu ZSR Grabonóg wybrali swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Internatu.

Dnia 12 września 2016 r. odbyło się szkolenie dla uczniów Internatu ZSR Grabonóg, którzy wyrazili chęć pomagania zwierzętom w schronisku w Dalabuszkach.

W poniedziałek 20 września 2016 r. klasy drugie technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik i technik weterynarii wzięły udział w wycieczce dydaktycznej do Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego „GAŁOPOL” Sp. z o.o. w Gałowie.

O tym, że Poznań jest znakomitym miastem do studiowania, zabawy i pracy przekonali się uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, którzy uczestniczyli w tegorocznej edycji Salonu Maturzystów.