W Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu odbył się „Kurs na operatora kombajnu zbożowego”, którego celem było przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych oraz do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Zajęcia podzielone były na trzy części, które obejmowały wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz naukę jazdy kombajnem.

Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym a uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.