W Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu odbył się „kurs na operatora prasy wysokiego stopnia zgniotu”. Szkolenie obejmowało teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi prasy wysokiego stopnia zgniotu.
Kurs zakończył się egzaminem, który składał się z dwóch części: teoretycznej - test pisemny oraz praktycznej - zadanie do wykonania przy maszynie pod nadzorem egzaminatora.
Kursantom gratulujemy pozytywnie zdanego egzaminu.