Słuchaczki KKZ w kształcące się zawodzie forysta ostatnie zajęcia I semestru odbyły w ogrodzie dworskim w Godurowie. Celem wyjazdowych zajęć było zapoznanie z gatunkami i odmianami róż parkowych, pnących, angielskich, okrywowych, wielkokwiatowych rosnących w słonecznym Rosarium.

W ogrodzie miały również okazję zapoznać się z wieloma gatunkami i odmianami bylin, drzew i krzewów, które wykorzystywane są we florystyce. W kompozycjach najczęściej traktowane są jako uzupełnienie, mimo że mogą być wykorzystywane także jako główne elementy, gdyż wiele z nich zbierane jest w fazie kwitnienia.