W ramach programu "Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów” – wychowankowie internatu czytali wychowankom. W dniu 26 października 2016 r. czytaliśmy powieść Johna Green’a:  "Gwiazd naszych wina".

W poniedziałek (24 października 2016) w Internacie ZSR Grabonóg swój wielki dzień mieli nowi mieszkańcy, uczniowie klas pierwszych.

Warsztaty polowe dla młodzieży w ramach programu Albatros odbyły się w miejscowości Kłecko koło Gniezna.

Uczyć można się nie tylko podczas lekcji. Wiedzę można zdobywać i utrwalać również podczas wycieczek, a także przerw, spacerując korytarzem lub wchodząc po schodach.

W dniu 18 października 2016 roku uczniowie klasy III i IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu na zaproszenie Dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - dr hab. Tomasza Kosiady uczestniczyli w Dniu Ogrodnika i Architekta Krajobrazu.