W poniedziałek 12 września 2016 r. wychowankowie Internatu ZSR Grabonóg wybrali swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Internatu.

Dnia 12 września 2016 r. odbyło się szkolenie dla uczniów Internatu ZSR Grabonóg, którzy wyrazili chęć pomagania zwierzętom w schronisku w Dalabuszkach.

W poniedziałek 20 września 2016 r. klasy drugie technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik i technik weterynarii wzięły udział w wycieczce dydaktycznej do Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego „GAŁOPOL” Sp. z o.o. w Gałowie.

O tym, że Poznań jest znakomitym miastem do studiowania, zabawy i pracy przekonali się uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, którzy uczestniczyli w tegorocznej edycji Salonu Maturzystów.

Ścieżka edukacyjna złożona z 10 stanowisk dydaktycznych oraz zielona klasa powstanie na terenie parku przy Zespole Szkół Rolniczych dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  W ramach projektu na potrzeby ścieżki zakupione zostaną kolekcje roślinne.