14 marca młodzież Internatu miała możliwość wysłuchania prelekcji pt. „Między niebem i ziemią – Portugalia”. Wychowankowie internatu zapoznali się z historią, kulturą i przyrodą Portugalii.

Wychowankowie Internatu uczestniczyli w zajęciach z krawiectwa, które zorganizowała dla nich pani Gabriela Baran. Po krótkim szkoleniu BHP, uczniowie zapoznali się z podstawami obsługi maszyn do szycia, po czym wartko przystąpili do pracy.

W poniedziałek (20 marca 2017 roku) uczniowie klas III Technikum i II Liceum ogólnokształcącego wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda, którzy przedstawili założenia projektu "Grant - T- alent''.

Miło jest nam poinformować o nawiązaniu współpracy z firmą Microsoft Corporation, dzięki czemu każdy uczeń oraz pracownik Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu może otrzymać bezpłatny dostęp do usług w ramach oprogramowania Microsoft Office 365 dla Edukacji.

W piętek, 17 marca 2017 roku, w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu odbyła się uroczystość nadania stopni awansu uczniom klas realizujących innowację pedagogiczną: „Bezpieczeństwo publiczne działania policji”.