Wśród tłumów zwiedzających międzynarodową wystawę rolniczą AGRO-SHOW w Bednarach nie mogło zabraknąć uczniów klas Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu.

Zapraszamy rodziców uczniów klas maturalnych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 28 września 2016 r. (środa) o godz. 17:00 w Auli ZSR Grabonóg. Celem spotkania jest przekazania kluczowych informacji dotyczących egzaminu maturalnego.

Od kilku lat wychowankowie Internatu Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu wraz z opiekunami pomagają zwierzętom w Schronisku w Dalabuszkach.

W poniedziałek 12 września 2016 r. wychowankowie Internatu ZSR Grabonóg wybrali swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Internatu.

Dnia 12 września 2016 r. odbyło się szkolenie dla uczniów Internatu ZSR Grabonóg, którzy wyrazili chęć pomagania zwierzętom w schronisku w Dalabuszkach.