Późnym wieczorem 26 września 2016 r. w Internacie ZSR Grabonóg odbyły się pierwsze zajęcia w ramach programu „Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów”.

Taki tytuł nosi Ogólnopolski Konkurs plastyczny dla szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Wojewódzkimi Kuratoriami Oświaty w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła’’.

Wśród tłumów zwiedzających międzynarodową wystawę rolniczą AGRO-SHOW w Bednarach nie mogło zabraknąć uczniów klas Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu.

Zapraszamy rodziców uczniów klas maturalnych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 28 września 2016 r. (środa) o godz. 17:00 w Auli ZSR Grabonóg. Celem spotkania jest przekazania kluczowych informacji dotyczących egzaminu maturalnego.

Od kilku lat wychowankowie Internatu Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu wraz z opiekunami pomagają zwierzętom w Schronisku w Dalabuszkach.