Informacja dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnego 2017/2018: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii.W związku z tym, iż w programie nauczania realizowana jest nauka jazdy ciągnikiem rolniczym, uczniowie zobowiązani są do przedłożenia w Sekretariacie Szkoły do dnia 1 września 2017 roku zaświadczenia z numerem PKK, które wydawane są przez Wydziały Komunikacji starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zameldowania.

Podręczniki dla Techników kształcących w zawodach: technik rolnik, technik architekturu krajobrazu, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dla Liceum ogólnokształącego z innowacją pedagogiczną: bezpieczeństwo publiczne i działania policji.

23 czerwca 2017 roku w Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017.

Egzaminy poprawkowe odbędą się 28 i 29 sierpnia 2017 roku, w głównym budynku ZSR Grabonóg. Przypominamy, iż egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

W miniony poniedziałek dwie uczennice ZSR Grabonóg wzięły udział w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II. Tegoroczne zmagania zatytułowane były "TOTUS TUUS - MARYJNY PAPIEŻ JAN PAWEŁ II".