Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu udali się na pobliskie cmentarze (m.in. w: Gostyniu, Gostyniu Starym, Pępowie i Strzelcach Wielkich) aby w przededniu Wszystkich Świętych uczcić pamięć zmarłych nauczycieli oraz pracowników szkoły.

W dniu 28 października 2016 roku uczniowie klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu uczestniczyli w konferencji: „Dobre praktyki kształtowania przestrzeni publicznej na terenach wiejskich’’.

8 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 18:00 odbędą się spotkania informacyjne dla rodziców. Spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły odbędzie się o godz. 17.30.

Dnia 28 października 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu odbył się XV Festiwal Piosenki Obcojęzycznej.

W ramach programu "Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów” – wychowankowie internatu czytali wychowankom. W dniu 26 października 2016 r. czytaliśmy powieść Johna Green’a:  "Gwiazd naszych wina".