Informujemy, iż świadectwa maturalne będą wydawane w Sekretariacie ZSR Grabonóg w piątek 30 lipca 2017 roku od godz. 12.00.

Przypominamy, że integracyjna wycieczka na Mazury odbędzie się 4 lipca 2017 roku. Wyjazd z Grabonoga zaplanowany jest o godz. 6:00. Uczestnikom wyjazdu życzymy wielu wrażeń i miłego odpoczynku!!!

 

Informacja dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnego 2017/2018: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii.W związku z tym, iż w programie nauczania realizowana jest nauka jazdy ciągnikiem rolniczym, uczniowie zobowiązani są do przedłożenia w Sekretariacie Szkoły do dnia 1 września 2017 roku zaświadczenia z numerem PKK, które wydawane są przez Wydziały Komunikacji starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zameldowania.

Podręczniki dla Techników kształcących w zawodach: technik rolnik, technik architekturu krajobrazu, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dla Liceum ogólnokształącego z innowacją pedagogiczną: bezpieczeństwo publiczne i działania policji.