Uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu podczas zajęć z florystyki poznali technikę skrętoległego układania bukietów. Wykorzystali rośliny występujące naturalnie w naszym otoczeniu, ponieważ styl bukietu boho wymaga dużej ilości różnorodnej zieleni.

Kadeci klasy II Liceum Ogólnokształcącego ZSR Grabonóg uczestniczyli w obozie szkoleniowym, zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. W programie obozu ujęte są zawsze elementy szkolenia z zakresu daktyloskopii, ćwiczenie musztry, odbywa się także krótka pogadanka prewencyjna oraz sprawdzające wytrzymałość ćwiczenia fizyczne.

Zwiedzanie Muzeum bł. Edmunda Bojanowskiego, gra terenowa w podworskim parku (należącym obecnie do Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu) oraz wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych – tak wyglądała tegoroczna edycja Gostyńskiej Nocy Muzeów w naszej szkole.

Kilkudziesięciu uczniów ZSR Grabonóg odwiedziło zakład Mondi SIMET, wywodzący się z dawnej firmy SIMET, która produkowała opakowania od roku 1997. W 2016 roku firma została członkiem Mondi Group.

16 maja 2018 roku na kompleksie sportowym przy ul. Lipowej w Gostyniu odbył się „Turniej siatkówki plażowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gostyńskiego – Licealiada”. Reprezentacja dziewcząt z ZSR Grabonóg zajęła III miejsce.