Na konkurs zorganizowany przez Zespół Szkół Rolniczych im. Józefa Wybickiego w Grabonogu nadesłano ponad 60 prac ze szkół i instytucji działających na terenie powiatu gostyńskiego.

Uczniowie klasy pierwszej Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w zajęciach terenowych z meteorologii.

Uczniowie z klas II i III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu wzięli udział w wojewódzkim konkursie fotograficznym: „Chronione i zagrożone owady Poznania i okolic’’.

Uczniowie klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych ZSR Grabonóg odwiedzili tegoroczne Targi POLAGRA GASTRO, podczas których mieli okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi oraz nowościami w wyposażeniu branży gastronomicznej i hotelarskiej.

W ramach projektu "Wspólnie odkrywamy możliwości, otwierając się na europejskie nowości", 1 października 2018 r. w Zespole Szkół Rolniczych odbyły się EUROCAMP’Y, czyli integracyjno-szkoleniowe warsztaty współprowadzone przez zagranicznych wolontariuszy.