W sobotę, 14 maja 2016 roku miała miejsce kolejna edycja Nocy Muzeów w Gminie Piaski. Wśród organizatorów, którzy przygotowali wiele atrakcji znaleźli się: Gmina Piaski, Powiat Gostyński, Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu, Nadleśnictwo Piaski, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Grabonogu.

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

Konkurs językowy zorganizowany w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu rozstrzygnięty. 19 uczniów z klasy I LO, I TŻ, I TR i I TW  zmagało się z niełatwą składnią i fleksją języka polskiego. Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce ex aequo zajęli: Wiktoria Pierzchlewicz (I LO) i Oskar Strzałkowski (I LO), drugie Julia Skopińska (I LO), a na trzecim miejscu uplasował się Damian Sobański (I LO). Laureatom serdecznie gratulujemy!

Lokalne uroczystości rozpoczęły się tradycyjną mszą św. odprawioną w gostyńskiej Farze, po której przedstawiciele władz samorządowych, delegacje szkół, organizacji pozarządowych i zakładów pracy oraz mieszkańcy miasta, przeszli na pobliską Górę Zamkową, by pod pomnikiem Bohaterów Ziemi Gostyńskiej, złożyć wiązanki kwiatów.

„Miłosierni dla Ziemi” to hasło tegorocznego eko-festynu jaki miał miejsce na Świętej Górze. W programie festynu znalazły się koncerty, konkursy, tradycyjny - darmowy poczęstunek, a także wystawy wielkoformatowych zdjęć przedstawiających konsekwencje działalności kopalni węgla brunatnego oraz katastrofy w Czarnobylu.