Tour rozpoczął się w styczniu 2016 roku w Grecji. Przez cały rok firma Valtra ma zamiar zorganizować pokazy i specjalne wydarzenia w 18 krajach. 13 czerwca Tour dotarło Grabonoga.

II miejsce reprezentacji Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu w konkursie organizowanym dla szkół rolniczych podczas Dni Pola województwa mazowieckiego.

Niedawno pisaliśmy o wykonanym projekcie zagospodarowania skweru przed budynkiem starostwa. Teraz, po kilku dniach intensywnych prac możemy podziwiać efekt działań grabonoskich architektów krajobrazu.

Uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu udali się z wizytą do Nadleśnictwa Piaski w celu podsumowania konkursu multimedialnego organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu pn. „Nasze Nadleśnictwo’’.

Zdjęcia konkursowe mają przedstawiać stan zagrożenia przyrody – flory i fauny przez różnorodne odpady wyrzucane lub składowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Wielkopolski. Mogą one dokumentować piękno przyrody a zwłaszcza siedlisk, w których występują ginące, chronione gatunki roślin i zwierząt, pokazując ich zagrożenie ze strony pozostawionych zwierząt.