Uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu udali się z wizytą do Nadleśnictwa Piaski w celu podsumowania konkursu multimedialnego organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu pn. „Nasze Nadleśnictwo’’.

Zdjęcia konkursowe mają przedstawiać stan zagrożenia przyrody – flory i fauny przez różnorodne odpady wyrzucane lub składowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Wielkopolski. Mogą one dokumentować piękno przyrody a zwłaszcza siedlisk, w których występują ginące, chronione gatunki roślin i zwierząt, pokazując ich zagrożenie ze strony pozostawionych zwierząt.

Rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją zieleni przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Jest to kolejna wspólna inwestycja realizowana przez uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu ZSR w Grabonogu oraz Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa.

W dniu 31 maja 2016 roku na stadionie miejskim w Borku Wlkp. odbyła się III Powiatowa Lekkoatletyczna Spartakiada  Dzieci i Młodzieży. Do rywalizacji stanęło ponad 600 młodych zawodników ze szkół powiatu gostyńskiego.

Dnia 30 maja 2016 roku uczniowie klas II i III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu uczestniczyli wycieczce edukacyjnej do Wrocławia.