Z ordynatorem Oddziału Transplantologii i Chirurgii z Pododdziałem Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, a zarazem konsultantem wojewódzkim w dziedzinie transplantologii klinicznej w Wielkopolsce i Lubuskiem, dr hab. n. m. Maciejem Głydą oraz będącym po przeszczepie Janem Stępniakiem, spotkali się w czwartek, 20 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku podczas Targów zaprezentowały się m.in. szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, szkoły językowe, zakłady doskonalenia zawodowego i instytucje działające w obszarze rynku pracy.

W okresie przedświątecznym do Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu dotarło wiele życzeń i ciepłych słów, za które serdecznie dziękujemy!

Jak co roku, w okresie Wielkiego Tygodnia, uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu uczestniczą w rekolekcjach wielkopostnych, które odbywają się w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze.