W dniu 7 kwietnia 2017 uczniowie biorący udział w Konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania wybranych terenów zielonych na wskazanych terenach Powiatu gostyńskiego, otrzymali nagrody i wyróżnienia.

Drużyna Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego z Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, reprezentując Powiat Gostyński, wzięła udział w Finale Mistrzostw Wielkopolski LZS Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej chłopców, który miał miejsce w Nietążkowie.

W poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r. w Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik” uczniowie klas I Technikum oraz Liceum obejrzeli przedstawienie pt. „Romeo i Julia”, powstałe na podstawie tekstu jednego z najsłynniejszych angielskich pisarzy, Wiliama Szekspira.

ZSR Grabonóg gościł uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aktualność przekazu źródeł i myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego dla współczesnej edukacji”. W sobotę 1 kwietnia 2017 roku miejsce, w którym urodził się bł. Edmund Bojanowski gościło ponad sześćset osób z całego kraju.

Delegacja i Poczet Sztandarowy ZSR Grabonóg uczestniczyli w uroczystości 20-lecia istnienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi. Podczas uroczystości szkoła otrzymała imię Ziemi Krobskiej oraz Sztandar.