Dnia 17 marca 2016 roku klasa III Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych udała się na wycieczkę do Poznania. Podczas pobytu w stolicy Wielkopolski uczniowie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez pracowników i studentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat na terenie Polski obserwuje się zanik alei śródpolnych oraz nasadzeń wzdłuż traktów komunikacyjnych, a tym czasem okazuje się, że obecność alei w krajobrazie sięga na terenie województwa wielkopolskiego XVIII wieku.

Dnia 10 marca 2016 r. wychowankowie internatu uczestniczyli w spotkaniu z panią dietetyk Sabiną Mikołajską. Krótka lekcja na temat żywienia odbyła się w auli szkolnej.

I edycja  Konkursu pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania wybranych terenów zielonych na terenie powiatu gostyńskiego” dobiegła finału.

Z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Instytutem Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w dniu 9 marca 2016 roku w szkole odbyło się seminarium.