W ramach promocji zdrowia i zdrowego sposobu odżywiania klasa 2LO wraz z wychowawcą – Kamilą Szumińską oraz nauczycielem biologii – Patrycją Jańczak, przeprowadziła akcję promującą walory zdrowotne pomidorów.

W miniony piątek (30 września 2016) w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu odbyła się uroczystość ślubowania oraz wręczenia nominacji na kolejne stopnie awansu kadetom „klas policyjnych”.

W rocznicę urodzin gen. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Patrona.

Późnym wieczorem 26 września 2016 r. w Internacie ZSR Grabonóg odbyły się pierwsze zajęcia w ramach programu „Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów”.

Taki tytuł nosi Ogólnopolski Konkurs plastyczny dla szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Wojewódzkimi Kuratoriami Oświaty w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła’’.