Informacja na temat zajęć prowadzonych w ZSR Grabonóg z zakresu

WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE.

 

Zapraszamy do zapoznania się z PREZENTACJĄ DOTYCZĄCĄ ZAJĘĆ.

 

Klikając poszczególne linki poniżej znajdziesz w nich:

- podstawę prawną zajęć;

- główne cele i treści programowe;

- program i organizację zajęć;

- używane podczas zajęć podręczniki oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w czasie ich realizacji;

 

I. Najważniejsze informacje:

Podstawa prawna i najważniejsze informacje

Charakterystyka zajęć

 

II. Rozporządzenie wprowadzające WDŻwR do szkół:

 Treść rozporządzenia

 

III. Program nauczania w poszczególnych latach:

Klasa I - Program dla klasy I

Klasa II - Program dla klasy II

Klasa III - Program dla klasy III