Dnia 12 września 2016 r. odbyło się szkolenie dla uczniów Internatu ZSR Grabonóg, którzy wyrazili chęć pomagania zwierzętom w schronisku w Dalabuszkach.

W poniedziałek 20 września 2016 r. klasy drugie technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik i technik weterynarii wzięły udział w wycieczce dydaktycznej do Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego „GAŁOPOL” Sp. z o.o. w Gałowie.

O tym, że Poznań jest znakomitym miastem do studiowania, zabawy i pracy przekonali się uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, którzy uczestniczyli w tegorocznej edycji Salonu Maturzystów.

Ścieżka edukacyjna złożona z 10 stanowisk dydaktycznych oraz zielona klasa powstanie na terenie parku przy Zespole Szkół Rolniczych dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  W ramach projektu na potrzeby ścieżki zakupione zostaną kolekcje roślinne.

11 września 2016 r. uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w VI Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie, gdzie dawne zwyczaje, taniec, śpiew oraz gwara są ciągle żywe i kultywowane.