Informujemy, że uczniowie mogą skorzystać z tzw. "obiadów dyrektorskich" (dożywiania dofinansowanego przez samorządy). Bliższych informacji udziela pedagog szkolny.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że uczniowie mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia, m.in. ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Byłych i obecnych pracowników szkoły zapraszamy na spotkanie sportowo-rekreacyjne, które odbędzie się  w piątek 16 września 2016 roku w „Villa Natura” w Dolsku.

Dyrekcja ZSR Grabonóg zaprasza przedstawicieli Rady Rodziców na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 8 września 2016 roku o godz. 18.00 w Pracowni Obsługi Konsumenta.

Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszamy na spotkanie z Dyrekcją i nauczycielami ZSR Grabonóg, które odbędzie się w czwartek 8 września 2016 roku o godz. 17.00 w Auli.