Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. 

Znamy wyniki konkursu: „Opracowanie koncepcji zagospodarowania  wybranych terenów zielonych na terenie powiatu gostyńskiego”.  16 marca 2016 roku w siedzibie starostwa powiatowego w Gostyniu nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.

Dnia 17 marca 2016 roku klasa III Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych udała się na wycieczkę do Poznania. Podczas pobytu w stolicy Wielkopolski uczniowie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez pracowników i studentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat na terenie Polski obserwuje się zanik alei śródpolnych oraz nasadzeń wzdłuż traktów komunikacyjnych, a tym czasem okazuje się, że obecność alei w krajobrazie sięga na terenie województwa wielkopolskiego XVIII wieku.

Dnia 10 marca 2016 r. wychowankowie internatu uczestniczyli w spotkaniu z panią dietetyk Sabiną Mikołajską. Krótka lekcja na temat żywienia odbyła się w auli szkolnej.