Ścieżka znajdująca się na terenie parku w Grabonogu dostarcza zwiedzającym grabonoski kompleks dodatkowej wiedzy na temat przyrody i historii odwiedzanego miejsca.

Ideą projektu było stworzenie ogólnie dostępnej infrastruktury dla młodzieży szkolnej mieszkańców wsi oraz grup przyjezdnych turystów i pielgrzymów.

Zakres przedsięwzięcia obejmował stworzenie tablic dydaktycznych i gatunkowych (wykorzystywane mogą być do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej i historycznej) oraz infrastruktury technicznej w postaci ławek parkowych ławo–stołu, stojaków na rowery, koszy na śmieci i tablic kierunkowych. 

Trasa ścieżki uwzględnia dziesięć  przystanków:

 1. Ogólna charakterystyka paku w Grabonogu + trasa ścieżki dydaktycznej
 2. Alpinarium
 3. Formy ochrony przyrody
 4. Ekosystem wodny-staw
 5. Ogródek dendrologiczny – kolekcja drzew i krzewów
 6. Pomóżmy kasztanowcom
 7. Ogródek roślin energetycznych
 8. Dworek oraz zabytkowe maszyny
 9. Postać Edmunda Bojanowskiego
 10. Historia wsi Grabonóg

Wyposażenie ścieżki dydaktycznej

 1. 10 tablice dydaktyczne z stelażem
 2. 4 ławki
 3. 4 kosze
 4. 1 ławo-stoły
 5. 5 tablic kierunkowych
 6. 1 stojak na rowery
 7. 30 tablic gatunkowych

Zaprojektowane na trasie ścieżki tablice edukacyjne, kierunkowe oraz tablice gatunkowe charakteryzujące wybrane gatunki roślin oraz elementy małej architektury, ławki i kosze na śmieci, nawiązują swoim stylem do zabytkowego charakteru parku i usytuowane są w miejscach najbardziej atrakcyjnych widokowo.