Układ okresowy pierwiastków chemicznych jest jednym z najważniejszych osiągnięć nauki. Z tego też względu w ramach zajęć z chemii ogłaszamy konkurs na najbardziej Oryginalny Układ Okresowy.

Uczniowie mogą wykazać się pomysłowością, kreatywnością i dużymi umiejętnościami.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu zastosowania pierwiastków chemicznych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu na temat układu okresowego pierwiastków.

Termin wysłania prac to 4 grudnia a rozstrzygnięcie 18 grudnia 2020 r.

Chętni uczniowie zgłaszają się droga mailową do mgr inż. Eweliny Ganowicz.

ZAPRASZAMY!!!!