Uczniowie naszej szkoły od kilku lat uczą się języka angielskiego. Dzięki współpracy z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej z Leszna, Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego z Gostynia oraz Stowarzyszeniem "Jeden Świat" z Poznania mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Korzystając z aplikacji ZOOM nasza młodzież połączyła się z rówieśnikami z Francji i Włoch. Konwersacje dotyczyły życia szkolnego i zainteresowań. Przeprowadzone gry online były dobrym sposobem na naukę języka obcego przez zabawę.

Spotkania w Internecie realizowane były w ramach projektu Eurodesk -Outdoor Comfort Zone". Zajęcia zostały sfinansowane ze środków Krajowego Biura Eurodesk Polska.

Celem projektu była:

- aktywizacja uczniów szkół średnich województwa wielkopolskiego,

- podniesienie świadomości młodzieży dotyczącej kreowania wizji własnego samorozwoju i planowania przyszłej kariery zawodowej,

- promocja mobilności młodzieży oraz działań EURODESK,

- wyrównywanie szans młodych ludzi ze szkół znajdujących się na terenach wiejskich.

Udział w projekcie stał się dobrym sposobem na urozmaicenie lekcji z języka angielskiego.