Od uroczystej sesji Rady Miasta rozpoczęły się tegoroczne obchodny Dni Borku Wielkopolskiego. Podczas sesji Łukasz Wolniak – uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu, jako zwycięzca konkursu „Nasza Strefa Zieleni” odebrał gratulacje, podziękowania i upominek podarowany przez burmistrza Marka Rożka.