W połowie września, w demokratycznych wyborach, wychowankowie Internatu ZSR Grabonóg wyłonili swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Internatu.

W wyborach wzięło udział 48 spośród 58 uprawnionych do głosowania wychowanków.

Wynik końcowy:

Przewodniczący:

Eryk Szymkowiak - 26 głosów.

Zastępca Przewodniczącego:

Półtoraczyk Olga - 22 głosy.

Skarbnicy:

Poprawa Monika,

Gano Hanna.

Sekcje Rady Samorządu Internatu:

Kronikarsko fotograficzna:

Łopaczyk Aleksandra, Rolnik Weronika, Wachowiak Kinga, Paizert Wiktoria, Sikorska Nina.

Samokształceniowa:

Bernadek Katarzyna, Herman Julia, Wrzeszcz Natalia.

Gospodarczo – porządkowa:

Poprawa Monika, Gano Hanna, Wilczyński Kacper.

Kulturalno – sportowa:

Kobiałka Agata, Zawada Julia, Siecla Alicja, Kapała Alicja, Wachowiak Dagmara, Szpyrka Michał, Musielak Adam.