Uczniowie klasy drugiej Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, na zaproszenie swojego kolegi z klasy – Michała Gierlika – odwiedzili jego rodzinne gospodarstwo, w którym poznali technologię uprawy rzepaku ozimego w systemie pasowym Strip Till.

Pan Dariusz Gierlik – właściciel gospodarstwa, oraz przedstawiciele firmy Pioneer przedstawili wspomnianą technologią uprawy rzepaku na polach doświadczalnych.

Uczniowie mogli także obejrzeć pola doświadczalne kukurydzy, na których wysiano kilka odmian w różnych klasach wczesności.