Dyrekcja ZSR Grabonóg zaprasza rodziców uczniów klas pierwszych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 września 2020 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Sali Gimnastycznej ZSR.

W spotkaniu wezmą udział wychowawcy klas pierwszych, nauczyciele przedmiotów ogólnych i zawodowych oraz pedagog szkolny.

Harmonogram

1. Spotkanie ogólne

Podczas ogólnego spotkania zostaną przekazane informacje dotyczące:

najważniejszych dokumentów szkoły,
pomocy pedagogiczno - psychologicznej,
udziale w lekcjach religii.

2. Spotkania z wychowawcami

Podczas spotkania z wychowawcami zostaną przekazane informacje dotyczące:

dokumentów szkoły,
bezpieczeństwa w czasie pandemii,
inne.

Sale, w których odbędą się spotkania:

Aula – I TŻiUG/TR (Elżbieta Wyzujak)
Historia- I TW/ TD (Barbara Kaźmierczak)
Religia – I branżowa (Marta Madecka)

Ponadto:

Rodzice uczniów klasy I Technikum procesów drukowania dodatkowo spotkają się z Jolantą Karaś – przedstawicielem Mondi Simet S.A. - godz. 18:30.