Inaczej niż poprzednimi laty rozpoczęliśmy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu nowy Rok Szkolny. W uroczystości, w tzw. reżimie sanitarnym, wzięli udział zaproszeni goście, pracownicy szkoły oraz uczniowie klas pierwszych.

Nie było tradycyjnych występów, a jedynie krótkie przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrali m. in. Robert Marcinkowski – Starosta Gostyński, Janusz Sikora - Wicestarosta Gostyński, ks. Marek Dudek – Superior Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu.

Podczas uroczystości nastąpiło oficjalne powitanie nowej Dyrektor ZSR Grabonóg – Agnieszki Sadzkiej. W swoim przemówieniu Pani Dyrektor przywitała zebranych, a szczególne słowa skierowała do rozpoczynających naukę w naszej szkole.

Nowi uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar ZSR Grabonóg.

Na koniec nastąpiło podpisanie umowy miedzy ZSR Grabonóg, a firmą Mondi. Obie jednostki rozpoczynają w tym roku współpracę w kształceniu młodych ludzi (system dualny) w zawodzie technik procesów drukowania.