Wszelkie informacje dotyczące procedur obowiązujących na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu publikowane będą w nowej zakładce COVID (menu: lewa strona).

http://grabonog.pl/index.php/covid