Publikujemy listę podręczników do klas pierwszych (technikum i liceum) ZSR Grabonóg.

 

UWAGA!!! Zmiana podręcznika dla Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych!!!

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem.

Przygotowanie i wydawanie dań. Część 1. Małgorzata Konarzewska. WSiP.